Avfall

TJÄNSTER

MASKINER

ÅTERVINNINGSGÅRDEN

 

MOBIL KROSS

ÖPPET HELGFRIA

VARDAGAR 7-16

Julstängt 24 dec - 1 jan

AVFALL

 

Hos oss blir betong till förstärkningslager, asfalt till justerings- och slitlager,

park- och trädgårdsavfall till kompost, träavfall till RT-flis o.s.v.

 

Kika i listan för aktuella avfallsslag och ring oss gärna om du har några

frågor!

TIPPAVGIFTER

Avfall

Anmärkning

Kr/ton

Stockar

Grövre än 15 cm

110

Park- och trädgårdsavfall

Även grässvål och mindre rötter, får ej innehålla sten

110

Stubbar

Tillhörande jord och sten OK

400

 

 

 

Asfalt

Ej tjärasfalt

50

 

 

 

Träavfall obehandlat

Spik och beslag OK, får ej innehålla annat byggmaterial

130

Träavfall behandlat

Spik och beslag OK, får ej innehålla annat byggmaterial eller impregnerat virke

400

 

 

 

Betong (oarmerad) och tegel

Rensad kakel och klinker OK

60

Betong armerad < 50 cm

 

80

Betong armerad > 50 cm

 

100

Lättbetong utan järn

 

300

Lättbetong med järn

 

350

 

 

 

Sten < 50 m

F.n. kostnadsfri

30

Sten > 50 cm

F.n. kostnadsfri

50

 

 

 

Schakt med sten < 50 cm

Får ej innehålla tjälskjutande material

20

Schakt med sten > 50 cm

Får ej innehålla tjälskjutande material

40

Blandschakt

Morän, berg- och grusmaterial, jord, lera, mindre vegetation m.m.

60

 

 

 

Jord

Morän, vegetation och sten OK

20

Vi tar inte emot farligt avfall, analys kan krävas i tveksamma fall. För samtliga avfall krävs ursprungsmärkning d.v.s. hämställe skall anges. Avfall ska lämnas i rena fraktioner sorterade enligt ovan (gäller ej Sten och Schakt med sten som f.n. kan blandas). Om avfall vid leverans innehåller flera fraktioner, otillåtna fraktioner eller bedöms kräva ytterligare sortering gäller ej ordinarie prislista. Samtliga priser är exklusive moms. Kontakta oss gärna före ditt besök om du är osäker!

Minipris

150 kr per

tippning

39 års erfarenhet

inom branschen

Snabbkontakt

info@charlottendalmaskin.se

Besök oss på