Avfall

TJÄNSTER

MASKINER

ÅTERVINNINGSGÅRDEN


MOBIL KROSS

ÖPPET HELGFRIA

VARDAGAR 7-16


AVFALL


Hos oss blir betong till förstärkningslager, asfalt till justerings- och slitlager,

park- och trädgårdsavfall till kompost, träavfall till RT-flis o.s.v.


Kika i listan för aktuella avfallsslag och ring oss gärna om du har några

frågor!

TIPPAVGIFTER

Avfall

Anmärkning

Kr/ton

Stockar

> 15 cm

110

Park- och trädgårdsavfall

Ej sten eller större mängder jord

110

Stubbar


400
Asfalt

Ej tjärasfalt

50
Träavfall obehandlat

Ej spånskivor

130

Träavfall behandlat

Ej impregnerat

400
Betong (oarmerad) och tegel

Kakel skall vara rensat från fog

60

Betong armerad < 50 cm


80

Betong armerad > 50 cm


100

Lättbetong utan järn


300

Lättbetong med järn


350
Sten < 50 m


0

Sten > 50 cm


50
Schakt med sten < 50 cm

Ej tjälskjutande material

20

Schakt med sten > 50 cm

Ej tjälskjutande material

40

Blandschakt


60
Jord


20

Samtliga priser är exkl. moms och gäller fritt lämnat vid Återvinningsgården. 

Vi tar ej emot farligt avfall, analys kan krävas i tveksamma fall. Samtliga avfall kräver ursprungsmärkning. Avfall ska lämnas i rena, 

sorterade fraktioner. Om avfallet är osorterat eller innehåller otillåtna fraktioner kommer hela lasset att klassas enligt dyrast befintliga fraktion, dessutom tillkommer en fast sorteringsavgift om 750 kr/tippning exkl. moms. För samtliga tippningar gäller minimiavgift 150 kr. 

Minimipris

150 kr per

tippning

40 års erfarenhet

inom branschen

Snabbkontakt

info@charlottendalmaskin.se