Mobil kross

TJÄNSTER

MASKINER

ÅTERVINNINGSGÅRDEN

MOBIL KROSS

 

 

När vi inte själva förädlar på vår anläggning reser vi runt med våra krossverk. Båda är mobila anläggningar försedda med larver som kan riggas upp på de allra flesta platser.

 

Vi ombesörjer både transport, erfaren personal och nödvändiga entreprenad-

maskiner.

FINTEC 1107

 

Användningsområde

Berg, betong, sten och grus, tegel, kakel och klinker

 

Slutprodukt

Kross 0-90 mm, 0-150 mm

 

Användningsområde slutprodukt

Förstärkningslager

POWERSCREEN TRACPACTOR 320SR

 

Användningsområde

Asfalt

 

Slutprodukt

Krossasfalt 0-11 mm, 0-16 mm, 0-20 mm, 0-32 mm

 

Användningsområde slutprodukt

Slitlager, justeringslager, förstärkningslager

39 års erfarenhet

inom branschen

Snabbkontakt

info@charlottendalmaskin.se

Besök oss på