ANLÄGGNINGSJORD


80 kr/ton


INNEHÅLL

Jord, kompost och torv


ANVÄNDNINGSOMRÅDE

En bra basjord för anläggning av gräsmatta och grovplantering av buskar, träd och häckar

FYLLNING BLANDAD15 kr/ton


INNEHÅLL

Morän schakt, jord, lera


ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Utfyllnad/avjämning av trädgårdar, grönytor och vallar

FYLLNING MORÄN

0-30


30 kr/ton


INNEHÅLL

Morän schakt


ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Utfyllnad/avjämning av tjälfria ytor

NATURGRUS

0-20


75 kr/ton


INNEHÅLL

Jungfrulig naturgrus


ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Utfyllnad/avjämning av tjälfria ytor

NATURSTEN

20-50, 50-90 och 90-150


125-285 kr/ton


INNEHÅLL

Natursten


ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Dekoration, stensättning

KROSSASFALT


40 kr/ton


INNEHÅLL

Asfalt


ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Slitlager på vägar, parkeringar och industritomter, lagning av hålor i grusytor

EGEN KROSS

0-150


40 kr/ton


INNEHÅLL

Betong, sten och morän schakt


ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Förstärkningslager

Samtliga priser är exklusive moms och gäller fritt lastat på Återvinningsgården i Sölvesborg. 

Lägsta pris vid avhämtning är 200 kr exklusive moms.

Vårt material säljs i mån av tillgång och utbudet kan variera något, kontakta oss gärna före ditt besök för aktuella saldon.