Våra tjänster


Med över 40 års erfarenhet inom bygg- och anläggningbranschen vet vi vad som krävs av både oss och våra maskiner. Därför erbjuder vi dig som kund en moderniserad och bred maskinpark som i kombination med välutbildad och kvalificerad personal borgar för trygghet och kvalitet både under pågående projekt

och i många år framöver. 

fiber- och fjärrvärmeläggning

  hög- och lågspänningsarbeten

  schaktning, dikning, dränering, infiltration

  vatten och avlopp

  rivning, grundbyggnad

  vägbyggnad, hyvling

  transporter

  mobil krossning och sortering

  snöröjning, halkbekämpning

  avfallsmottagning

  berg- och grusprodukter

  återvunnet anläggningsmaterial

  Maskiner


  Med en bred maskinpark bestående av hjul- och bandburna grävmaskiner, grävlastare, hjullastare, dumprar, lastbilar och mobila kross- och sorteringsverk täcker vi samtliga områden inom bygg- och anläggningbranschen.


  Läs mer om våra maskiner

  Anläggningsmaterial


  Vi tillhandahåller ett brett utbud av

  berg- och grusprodukter samt våra egna

  återvunna anläggningsmaterial på Återvinningsgården

  i Sölvesborg.


  Läs mer om Återvinningsgården

  Återvinningsgården


  Avfallsmottagning och materialförsäljning


  Mottagning av park- och trädgårdsavfall, stockar, stubbar, träavfall, asfalt, sten, schakt och jord


  Försäljning av stenmjöl, bergkross, makadam, natursingel, mur- och gjutgrus samt våra egna återvunna anläggningsmaterial


  Läs mer om Återvinningsgården