Avfall

TJÄNSTER

MASKINER

ÅTERVINNINGSGÅRDEN


MOBIL KROSS

ÖPPET HELGFRIA

VARDAGAR 7-16


AVFALL


Hos oss blir betong till förstärkningslager, asfalt till justerings- och slitlager,

park- och trädgårdsavfall till kompost, träavfall till RT-flis o.s.v.


Kika i listan för aktuella avfallsslag och ring oss gärna om du har några

frågor!

TIPPAVGIFTER

Avfall

Anmärkning

Kr/ton

Stockar

>0.2 m

125

PTA

Ej jord, sten

125

Stubbar

Även mindre mängd jord, sten

400
Asfalt

Ej tjärasfalt

65
Trä obehandlat

Ej skivmaterial, metall >0.2 m eller annat rivningsavfall

130

Trä behandlat

Ej impregnerat, metall >0.2 m eller annat rivningsavfall

260
Betog oarmerad

Även cement, sten, tegel, kakel, klinker. Ej fix, fog, frigolit eller annat rivningsavfall

75

Betong armerad <0.5 m

Även cement, sten, tegel, kakel, klinker. Ej fix, fog, frigolit eller annat rivningsavfall

95

Betong armerad >0.5 m

Även cement, sten, tegel, kakel, klinker. Ej fix, fog, frigolit eller annat rivningsavfall

115

Lättbetong oarmerad


300

Lättbetong armerad


350
Sten <0.5 m

Avser ren sten

0

Sten >0.5 m

Avser ren sten

50

Sten särskild hantering

Kontakta vågkontoret vid förfrågan

100

Schakt morän <0.5 m

Ej tjälskjutande material, vegetation

35

Schakt morän >0.5 m

Ej tjälskjutande material, vegetation

55

Schakt blandad

Även tjälskjutande material, vegetation. Ej asfalt, betong eller annat rivningsavfall

75
Jord

Även grässvål, mindre mängd vegetation, sten

35

Lera

Endast mindre mängder, kontakta vågkontoret inför eventuell inleverans

100

Sorteringsavgift

Tillkommer utöver ordinarie tippavgift vid otillräcklig sortering

500 kr/st

Miniavgift

Lägsta avgift vid samtliga inleveranser

150/st

Samtliga priser är exkl. moms och gäller fritt lämnat/lastat i mån av tillgång på Återvinningsgården i Sölvesborg. Samtliga avfallsfraktioner skall vid ankomst vara sorterade enligt gällande prislista. Vid behov tillkommer sorteringsavgift. Vi tar ej emot förorenade massor. Analys kan komma att krävas och ombesörjs av aktuell avsändare. Vi tar ej emot övrigt, osorterat rivningsavfall eller impregnerat virke - feldeklarerade inleveranser klassas om enligt separat prislista. Samtliga inleveranser kräver urpsrungsmärkning.


Ny prislista

fr.o.m.

1/3 2020


40 års erfarenhet

inom branschen

Snabbkontakt

info@charlottendalmaskin.se