Mobil kross

TJÄNSTER

MASKINER

ÅTERVINNINGSGÅRDEN

MOBIL KROSSNär vi inte själva förädlar på vår anläggning reser vi runt med våra krossverk. Båda är mobila anläggningar försedda med larver som kan riggas upp på de allra flesta platser.


Vi ombesörjer både transport, erfaren personal och nödvändiga entreprenad-

maskiner.

FINTEC 1107


Användningsområde

Berg, betong, sten och grus, tegel, kakel och klinker


Slutprodukt

Kross 0-90 mm, 0-150 mm


Användningsområde slutprodukt

Förstärkningslager

POWERSCREEN TRACPACTOR 320SR


Användningsområde

Asfalt


Slutprodukt

Krossasfalt 0-11 mm, 0-16 mm, 0-20 mm, 0-32 mm


Användningsområde slutprodukt

Slitlager, justeringslager, förstärkningslager

40 års erfarenhet

inom branschen

Snabbkontakt

info@charlottendalmaskin.se