Produktbeskrivning: Krossasfalt

Krossasfalt

1,75 ton/m3

Innehåll

Asfalt.


Användningsområde

Slitlager på vägar, parkeringar och industritomter, lagning av hålor i grusytor.


Priser

Krossasfalt: 40 kr/ton

Priser

Samtliga priser är exklusive mons och gäller fritt lastat på Återvinningsgården. Lägsta pris vid avhämtning är 200 kr exklusive moms. Alla våra produkter säljs i mån av tillgång och utbudet kan variera något.


Har du frågor inför ditt besök? Kontakta oss, så hjälper vi dig!