Produktbeskrivning: Storsäck

Berg och grus

1 m3

Användningsområde

Förvaring och transportering av material.


Priser

Storsäck tom: 85 kr

Bergkross: 400 kr

Gjutgrus: 505 kr

Makadam diabas: 650 kr

Makadam granit grå/röd: 490 kr

Murgrus: 505 kr

Natursingel: 620 kr

Stenmjöl: 400 kr

Återvunnet material

1 m3

Användningsområde

Förvaring och transportering av material.


Priser

Anläggningsjord: 250 kr

Övrigt material

1 m3

Användningsområde

Förvaring och transportering av material.


Priser

Barkmull: 465 kr

Torv: 465 kr

Täckbark*: 465 kr


*I mån av tillgång, kontakta oss för mer information!

Priser

Samtliga priser är exklusive mons och gäller fritt lastat på Återvinningsgården. Lägsta pris vid avhämtning är 200 kr exklusive moms. Alla våra produkter säljs i mån av tillgång och utbudet kan variera något.


Har du frågor inför ditt besök? Kontakta oss, så hjälper vi dig!