Produktbeskrivning: Naturgrus - murgrus och gjutgrus

Murgrus

1,4 ton/m3

Användningsområde

Murning, sandlåda.


Priser

Murgrus 0-2: 214 kr/ton

Gjutgrus

1,5 ton/m3

Användningsområde

Gjutning.


Priser

Gjutgrus Morän 0-8: 214 kr/ton

Produktbeskrivning: Naturgrus 0-20

Naturgrus 0-20

1,8 ton/m3

Innehåll

Jungfrulig naturgrus.


Användningsområde

Utfyllnad och avjämning av tjälfria ytor.


Priser

Naturgrus 0-20: 75 kr/ton

Priser

Samtliga priser är exklusive mons och gäller fritt lastat på Återvinningsgården. Lägsta pris vid avhämtning är 200 kr exklusive moms. Alla våra produkter säljs i mån av tillgång och utbudet kan variera något.


Har du frågor inför ditt besök? Kontakta oss, så hjälper vi dig!