Fiber-, fjärrvärme- och kabelläggning

Egen blås- och kabeldragningsutrustning i kombination med många års erfarenhet inom området gör oss till ett säkert val när det kommer till fiber-, fjärrvärme- och kabelläggning.

Rivning

Våra bandgrävmaskiner kan utrustas med både hydraulhammare, rivningsgrip och betongpulveriserare för bearbetning av uppbruten betong. Visste du att vi även har mobila kross- och sorteringsverk för återvinning av större mängder betongavfall?

Grundbyggnad

Vare sig det handlar om bostadshus, industribyggnader, öppna ytor eller vägar krävs en stabil grund för ett lyckat och hållbart resultat. Med vår erfarenhet och expertis hjälper vi dig med grundbyggnad.

Vatten, avlopp och infiltration

Ingår vatten- och avloppsarbete i ditt projekt? Då finns vi här för att hjälpa dig med vad du behöver. Vid avloppsarbeten där marken är för tät, har vi även gedigen kunskap om anläggning av infiltration.

Dikning

Har du problem med överflödigt vatten på din fastighet eller befintliga diken i behov av rensning? Vi genomför traditionell dikning, täckdikning, dikesklippning och dikesrensning.

Schaktning

Inför nybyggnation av bostäder och fastigheter är en stabil grund nyckeln till ett lyckat projekt. Med vår fleråriga erfarenhet och moderna maskinpark hjälper vi dig med schaktning.

Mobil krossning och sortering

Har du samlat på dig schakt- eller rivningsmassor och är samtidigt i behov av anläggningsmaterial? Mobil krossning eller sortering kan vara lösningen för dig! Med hjälp av slagkross, käftkross, finsikt eller grovsikt tar vi ditt schaktavfall från dammsamlare till återvunnet anläggningsmaterial.

Vägbyggnad och underhåll

Alla grusvägar slits naturligt av nederbörd och ojämn belastning. Därför hjälper vi dig med underhåll av vägar. Vi genomför hyvling med eller utan materialpåläggning beroende på vad du behöver. Vill du bygga nya vägar? Vi har kunskap inom vägbyggnad som håller både idag och i framtiden.

Snöröjning och halkbekämpning

Behöver du röja undan snö från vägar och gator eller är i behov av saltning? Med vår breda maskinpark hjälper vi dig med både snöröjning och halkbekämpning under vintertid.

Transporter

I vår maskinpark hittar du två stycken lastväxlande lastbilar. Detta, i kombination med ett brett utbud av flak och containers, gör att vi kan erbjuda en rad olika tranportlösningar.